Essenkracht
Zonnige daken! Ook interessant voor jou?
Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval

Essenkracht

Lokaal energiek en duurzaam

Essenkracht is een stichting die als doel heeft de energietransitie in de gemeente Tubbergen vorm te geven samen en vóór de inwoners. Door duurzame projecten lokaal te organiseren zijn we zelf aan zet en houden we de lusten binnen onze gemeente. Goed voor ons én de toekomstige generaties! 

Klik hier voor meer info

Zonnige daken! Ook interessant voor jou?

Stel jij jouw dak beschikbaar voor het opwekken van lokale duurzame energie?

De gemeente Tubbergen beschikt over de nodige grote bedrijfsdaken. Deze daken zijn vaak geschikt voor zonnepanelen. Met het project Zonnige Daken willen wij samen met lokale dakeigenaren werken aan het opwekken van duurzame zonne-energie. Heb jij een dak beschikbaar en zou je samen met de inwoners van de gemeente Tubbergen willen werken aan een duurzame en leefbare omgeving?

Neem contact met ons op!

Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval

Samenwerken aan een groenere gemeente!

Essenkracht werkt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een circulaire economie in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dit is een enorme opgave die veel van onze maatschappij vraagt. Op dit moment zijn we in gesprek met diverse betrokken partijen om afval van scholen, kerken of sportclubs gescheiden in te kunnen zamelen. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zal ook de hoeveelheid restafval flink verminderen.

keyboard_arrow_down

Essenkracht in de gemeente Tubbergen

Wie zijn we?

Essenkracht is een samenwerkingsverband van inwoners uit de gemeente Tubbergen; betrokken mensen die samen werken aan een duurzamere gemeente. Als onafhankelijk duurzaamheidsplatform delen wij onze kennis en willen we initiatieven en instanties op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente verbinden.

Wat is het doel van Essenkracht?

Ons doel is om duurzame initiatieven in onze gemeente te versnellen. Tevens willen wij ervoor zorgen dat de opbrengsten uit duurzame initiatieven zoveel mogelijk terugvloeien naar inwoners van de gemeente Tubbergen. Zo houden we onze dorpen leefbaar én duurzaam!

Hoe doen we dat?

Essenkracht verbindt, faciliteert en realiseert. Als lokaal duurzaamheidsplatform kan iedereen bij ons terecht voor vragen, ideeën, projecten en initiatieven rondom duurzaamheid. Zo werken we samen aan het behoud van de leefbaarheid, werkgelegenheid, economie en het groene imago van de gemeente Tubbergen.

Vrijwilliger worden?

Essenkracht bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de gehele gemeente Tubbergen; betrokken inwoners die samen werken aan een duurzamere gemeente. Als duurzaamheidsplatform delen wij onze kennis en willen we initiatieven en instanties op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente verbinden. Wil jij bijdragen aan een leefbare gemeente Tubbergen? Meld je dan nu aan als vrijwilliger!

Het laatste nieuws en projecten

Essenkracht werkt op vele gebieden aan een duurzamere gemeente. Op dit moment focussen we ons op een drietal thema’s: energieopwekking, energiebesparing en afval. Hieronder kun je lezen wat we per onderdeel voor jou kunnen betekenen. Staat jouw thema er niet bij of heb je een nieuw idee, neem dan contact met ons op!

Gerealiseerd

Project ter Braak

Rond de zomer van 2020 realiseert de Stichting Essenkracht haar eerste zonnepanelenproject.

De stichting huurt voor 15 jaar hierbij het dak van een kippenschuur van de maatschap ter Braak voor het leggen 376 zonnepanelen. De SDE subsidie is hiervoor inmiddels toegekend en het financiële rendement dat dit project jaarlijks oplevert zal gaan naar een maatschappelijke organisatie in het dorp Langeveen. Verder kunnen we hiermee ongeveer 30 huishoudens in Langeveen voorzien van duurzame energie.

RLM5613 Energieopwekking Label

Een nieuw project aanmelden of contact opnemen?

Heb jij vragen of een idee voor een nieuw initiatief rondom duurzaamheid? Neem dan contact met ons op en laten we kijken of we elkaar kunnen versterken!

Blijf op de hoogte

Onze laatste nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Essenkracht wordt mede mogelijk gemaakt door:
Logo provincie Overijssel
Logo gemeente Tubbergen
Logo gemeente Tubbergen