Essenkracht
Zonnige daken! Ook voor u interessant!?
Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval

Essenkracht

Lokaal energiek en duurzaam

Essenkracht is een stichting die als doel heeft de energietransitie in de gemeente Tubbergen vorm te geven samen en vóór de inwoners. Door duurzame projecten lokaal te organiseren zijn we zelf aan zet en houden we de lusten binnen onze gemeente. Goed voor ons én de toekomstige generaties! 

Klik hier voor meer info

Zonnige daken! Ook voor u interessant!?

Wilt u uw dak beschikbaar stellen voor het opwekken van lokale duurzame energie?

De gemeente Tubbergen kent een groot buitengebied en de nodige grote bedrijfsdaken in de dorpen. Deze daken hebben vaak de mogelijkheid om hier zonnepanelen op te plaatsen. Met het project Zonnige Daken willen wij samen met lokale dakeigenaren werken aan het opwekken van duurzame zonne-energie. Hiervoor hebben wij een speciale folder gemaakt met aanvullende informatie. Heeft u een beschikbaar dak en zou u samen met de inwoners van de gemeente Tubbergen willen werken aan een duurzaam en leefbare omgeving?

Neem contact met ons op!

Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval

Samenwerkend aan een groenere gemeente Tubbergen!

Essenkracht werkt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een circulaire economie in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dit is een enorme opgave die veel van onze maatschappij vraagt. Op dit moment zijn we in gesprek met diverse betrokken partijen om afval van scholen, kerken of sportclubs gescheiden in te kunnen zamelen. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zal ook de hoeveelheid restafval flink verminderen.

keyboard_arrow_down

Essenkracht in de gemeente Tubbergen

Wie zijn we?

Het bestuur van Essenkracht bestaat uit een afgevaardigde uit elke kern in de gemeente Tubbergen; mensen die enthousiast zijn over duurzaamheid in hun dorp. Op basis van onze ervaringen begrijpen wij dat er samenwerking nodig is om resultaten te behalen. Daarnaast delen we onze kennis en willen we initiatieven en instanties binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid verbinden.

Wat is het doel van Essenkracht?

De lusten en lasten van duurzame energieopwekking lokaal houden. Dit betekent dat de opbrengsten van duurzame projecten zoveel mogelijk terugvloeien naar inwoners binnen onze gemeente. Met deze inkomsten starten we nieuwe duurzame projecten en ondersteunen we maatschappelijke organisaties in onze dorpen. Zo houden we onze dorpen leefbaar én duurzaam! Daarnaast richten we ons ook op energiebesparing en duurzaam omgaan met afval.

Hoe doen we dat?

Essenkracht verbindt initiatiefnemers met (externe) partijen en/of informatie en ondersteunt indien gewenst bij marketing en communicatie voor participatie en draagvlak van projecten. Bij (grootschalige) ontwikkelingen/projecten van commerciële partijen stellen we de maatschappelijke afdracht en participatiemogelijkheden veilig en we proberen bewustwording te creëren in de gemeenschap omtrent de urgentie (video) van de energietransitie.

Vrijwilliger worden?

Essenkracht bestaat uit een vrijwilligers uit elke kern in de gemeente Tubbergen; mensen die enthousiast zijn over duurzaamheid in hun dorp. Daarnaast deelt Essenkracht haar kennis en willen ze initiatieven en instanties op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente verbinden. Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Gerealiseerd

Project ter Braak

Rond de zomer van 2020 realiseert de Stichting Essenkracht haar eerste zonnepanelenproject.

De stichting huurt voor 15 jaar hierbij het dak van een kippenschuur van de maatschap ter Braak voor het leggen 376 zonnepanelen. De SDE subsidie is hiervoor inmiddels toegekend en het financiële rendement dat dit project jaarlijks oplevert zal gaan naar een maatschappelijke organisatie in het dorp Langeveen. Verder kunnen we hiermee ongeveer 30 huishoudens in Langeveen voorzien van duurzame energie.

RLM5613 Energieopwekking Label

Een nieuw project aanmelden of contact opnemen?

Wij hopen dat deze korte introductie je enthousiast heeft gemaakt. Heb je ondertussen al een paar vragen, wacht dan niet met het stellen ervan. We horen graag wat je van ons vindt en misschien leidt jouw idee tot een nieuw project. Ook als je zelf een bijdrage wilt leveren aan dit initiatief dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen.

Blijf op de hoogte

Bekijk ons Facebook-kanaal

Onze laatste nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Essenkracht wordt mede mogelijk gemaakt door:
Logo provincie Overijssel
Logo gemeente Tubbergen
Logo gemeente Tubbergen